12" Passive

EAW MK2326i BLACK
EAW MK2326i BLACK
Price: $1,703.00
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Electro-Voice EKX-12, EKX-12 Passive 12" 2-Way Speaker
Electro-Voice EKX-12, EKX-12 Passive 12" 2-Way Speaker
Price: $699.00
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Electro-Voice ELX112, 12" Two- Way Passive Loudspeaker
Electro-Voice ELX112, 12" Two- Way Passive Loudspeaker
Price: $799.00
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Electro-Voice ELX115, 15" Two-Way Passive Loudspeaker
Electro-Voice ELX115, 15" Two-Way Passive Loudspeaker
Price: $1,036.00
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Electro-Voice ZX3-60B, 600-Watt, 12" two-way loudspeaker system
Electro-Voice ZX3-60B, 600-Watt, 12" two-way loudspeaker system
Price: $1,099.00
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Electro-Voice ZX3-90B, 600-Watt, 12" two-way loudspeaker system
Electro-Voice ZX3-90B, 600-Watt, 12" two-way loudspeaker system
Price: $1,099.00
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Fulcrum DX1226, Dual 12 inch Coaxia Loudspeaker, 120° x 60°
Fulcrum DX1226, Dual 12 inch Coaxia Loudspeaker, 120° x 60°
Call Now To Order!
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Fulcrum FA12, 12 inch Coaxial Loudspeaker,
Fulcrum FA12, 12 inch Coaxial Loudspeaker,
Call Now To Order!
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Fulcrum FA22, Dual 12 inch Coaxial Loudspeaker,
Fulcrum FA22, Dual 12 inch Coaxial Loudspeaker,
Call Now To Order!
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Fulcrum GX1265, 12 inch Coaxial Loudspeaker, 60° x 45°
Fulcrum GX1265, 12 inch Coaxial Loudspeaker, 60° x 45°
Call Now To Order!
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Fulcrum GX1295, 12 inch Coaxial Loudspeaker, 90° x 45°
Fulcrum GX1295, 12 inch Coaxial Loudspeaker, 90° x 45°
Call Now To Order!
Out of stock - Call 800.662.1312 to Order
Loading...